1. борување пребрзо и доаѓање до главната идеја пребавно

Нашиот говор не може да одржи ист ритам со нашиот ум, бидејќи размислуваме седум пати побрзо отколку што зборуваме. Ова, сепак, не е единствената причина поради која ние брзаме. Ние зборуваме побрзо кога сме под притисок. Кога вежбаме рецитирање на песна, истата би ја рецитирале три пати побрзо пред публика отколку при вежбањето.

Најефективен начин да се забави кога се зборува пребрзо е да се формираат неколку кратки реченици наместо долги. Ова значи дека интонацијата често ќе се намалува. Тоа е исто како да се става точка на крајот на секоја реченица.

Вториот уште поефикасен метод е да се научи соодветната брзина на зборување. Обележете текст од околу 140 зборови. Потоа вежбајте читање толку долго колку што е потребно додека да ви биде потребна само една минута за да го прочитате целиот. Кога ќе успеете во тоа, снимете го своето читање и слушајте ја снимката неколку пати за да добиете идеја за правилната брзина. Ве молиме, имајте во предвид дека луѓето читаат побрзо отколку што зборуваат. Идеалната брзина на говорот е 110 до 120 зборови во минута, но не повеќе од тоа.

 

2. Кратенки, вознемирувачки прекинувања на течната комуникација

Кратенките се најлошиот непријател на фината и наметливата комуникација. Најчестите звуци се ах , ее, и хм, и најраспространетите кратенки и структури се 'како', 'знаете', 'мислам', 'океј', 'така', "всушност", "во основа" и "точно". Нив ги користиме кога најмалку ни се потребни, односно во непријатни ситуации кога:

  • не се согласуваме со некого;
  • сакаме да одговориме на навреди;
  • сме изненадени од нечија изјава;
  • сме засрамени.

Кратенките се исто така зборови што ги користиме често, но тие не имплицираат нешто значајно. Еве неколку примери:

  • Нашата општина, се разбира, има намера да ги исполни барањата на граѓаните.
  • Нашата општина, со сите расположливи средства, има намера да ги исполни барањата на граѓаните.
  • Треба да се каже, дека нашата општина има намера да ги исполни барањата на граѓаните.

Избегнување на кратенки : За да ги избегнеме кратенките, прво мора да бидеме свесни за нив. Најдобар начин да ги препознаеме е да се снимаме, потоа да ги слушаме снимките и да ги следиме упатствата за забавување на брзината на говорот (ве молиме погледнете ја првата точка).

 

3. Прекумерното користење на пасивната форма покажува недостаток на самодоверба кај говорителот

Споредете ги двете реченици подолу:

Ни дадоа важна работа. (Пасив)

Управителот ни даде важна работа. (Актив)

Вршителот на дејството во првата реченица не е познат, па не е јасно кој ни ја дал работата. Иако понекогаш мора да се користи пасив, не смееме да го користиме пречесто. Пасивот, исто така, може да се користи за да се пренесе позитивно значење:

Средствата за [...] ни беа доделени.
Наместо: Банката ни додели средства за [...]
Или: Нам ни се доделени средства за [...]

Тестирањето ќе се спроведе на [...]
Наместо: Ние ќе извршиме тестирање на [...]

Најчесто говорителите користат пасив кога немаат самодоверба.

 

4. Во словенечкиот јазик ,,мислам" или ,,верувам" изразува несигурност

Во словенечкиот јазик, двете фиксни фрази имаат поинакво значење отколку во англискиот и се користат кога говорителот сака да изрази мислење, но не се согласува со соговорникот и притоа му е непријатно. Двете фрази имаат негативна конотација во словенечкиот јазик, што е многу поинаку од англискиот јазик. Звучи како да говорникот не бил доволно храбар за да го искаже своето мислење.

 

5. ,,Морам да кажам дека [...]"

Веројатно сте слушнале разговор каде што говорителот ја користи фразата ,,Морам да кажам [...]" во неговиот одговор:

Морам да кажам дека сме задоволни со резултатот. Ние всушност очекувавме [...]

Ова звучи како говорителот да бил присилен да даде таква изјава. Нашата изјава звучи како да сме имале различно мислење, но сме немале друг избор.

 

6. Наметливото ,,Гледај!"

Друга многу често користена кратенка во словенечкиот јазик е lej (te), што е еквивалентно на ,,гледај!". Секогаш кога ќе снемаме причини, или воопшто не можеме да дојдеме до главната поента, понекогаш прибегнуваме кон наметлива комуникација. Со користење на истата, на соговорникот му укажуваме дека сме многу сериозни.

Совет:
Кога го наметнуваме нашето мислење, гледиште или идеја, можеме подобро да успееме ако дадеме објаснувања.

 

7. Зборувањето одоколу го намалува кредибилитетот на говорителот

"Би сакал само да прашам, ако [...]" На прв поглед, ништо не е погрешно во оваа реченица. Сепак, "само" е еден мал збор што не помага да се воспостави или да се задржи еднаков однос со соговорникот. Тоа ја ослабува нашата позиција и ја ослабува нашата харизма. Ние најчесто ја користиме оваа фраза кога не сме сосема сигурни дали нашето прашање има смисла, или кога се чувствуваме дека соговорникот е рангиран повисоко од нас и не сакаме да звучиме саркастично: ,,Јас само би сакал да знам од каде ќе добиеме пари. Ништо друго. "

Двата збора "само"('just') и "само"('only') имаат сличен ефект.

Само едно прашање [...]
Би сакал само да ве прашам [...]

Зборот "само" може да предизвика потешкотии при поврзување со некои глаголи.

Само сакав да кажам дека [...]
Јас само мислев дека ќе [...]

 

8. Во словенечкиот јазик, избегнувајте ја понижувачката фраза ,,дозволете ми да"

Ако некој господин сака да и помогне на една дама со палтото, да и ја отвори вратата, или да и сипе чаша вино, "дозволете ми да" е во ред. Односно, тоа е совршено. Кога ја користиме фразата за да го искажеме нашиот став, тогаш оваа фраза треба да се избегнува. Во тој случај би можело да биде понижувачко или премногу услужливо, што и штети на харизмата која ни е потребна при изнесувањето на нашето мислење.

На пример:

Ве молам дозволете ми да објаснам што мислам! Јас ќе ви кажам точно што мислам.

 

9. Немојте да ги обвинувате другите за вашиот недостаток на разбирање

Ме разбирате, нели? Кога нешто е тешко да се разбере, најлесно е да се обвини некој друг. На овој начин му кажуваме на соговорникот дека тој е будала затоа што мора повторно да се објаснуваме.

Фиксната фраза "Вие не ме разбравте!" значи токму тоа.

Мораме да провериме дали сме разбрани правилно од страна на соговорникот на некој друг начин, на пример:

Можеби не бев доволно јасен.

 

10. Мора да разберете дека [...]"

Оваа фиксна фраза има слично значење со претходната. Таа е понижувачка и дава претпоставка дека соговорникот не не разбира. Не постои замена за оваа фраза. Би било најдобро да ја замените со "Дозволете да ви го објаснам [...] целосно".

 

11. Подобро кажете ја вистината наместо да велите: "Знам дека не сте виновен!" ???

Ние ја користиме оваа фраза кога сме вознемирени.

На пример:

Нешто се скршило и го повикуваме продавачот и му кажуваме за тоа на вработениот од другата страна на линијата. Потоа ни е жал, но наместо да кажеме "жалам", ја употребуваме горната фраза. Ако знаеме дека другата личност не е виновна, мораме да дејствуваме соодветно, да објасниме што се случило и да побараме решение.

 

12. »Ja, ampak« ali napad iz zasede

Ko želimo pojasniti svoje mnenje, namesto zgornje fraze uporabimo druge možnosti.

Peter: Jana, mislim, da moramo počasi kupiti nov avto.
Jana (meni, da se ne mudi z nakupom): Razumem. Res pa je, da …

Protivni vezniki (npr. ampak, vendar, toda) napovedujejo nasprotovanje, zato pri pojasnjevanju niso primerni.

Автор: Mojca Žirovnik Bocelli