Твоето грло е твоја моќ.

Спречување на болки во грлото

До одреден степен, болките во грлото може да се спречат. Вирусните и бактериските инфекции се заразни, па затоа најдобра заштита е соодветната хигиена.

Практикување на здрав живот може да ја зголеми отпорноста на организмот кон инфекции и други заболувања.